Rise Up

dance academy

Dansul este limbajul ascuns al sufletului

Bine ai venit la academia de dans Rise Up! Pentru intrebari riseupdance@yahoo.ro

Academia de dans Rise Up

Regulament de ordine interioara

Art. 1. Dispoziții generale

Regulamentul in vigoare este stabilit pentru efectuarea normală a activităților și ocupațiilor membrilor clubului, pentru ocrotirea sănătății lor, precum și în scopul respectării ordinii și curațeniei încăperilor și echipamentelor clubului.

Cunoașterea, însușirea și respectarea regulamentului de ordine interioara al clubului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează clubul nostru.

Art.2. Obținerea calității de membru al Academiei de Dans Rise Up

A.C.S.”Rise Up Sibiu ” își rezervă dreptul de a-și selecta membrii, sportivii, cursanții, instructorii si antrenorii.

Aderarea la A.C.S.” Rise Up Sibiu ” se face prin acordul persoanelor interesate, iar în cazul persoanelor minore, se face și cu acordul părinților sau tutorilor legali.

În momentul înscrierii sportivul /părintele în cazul minorilor va da o declarație pe propria răspundere că, minorul în cauză, este apt de efort fizic și nu suferă de boli (în cazul în care există se vor comunica acestea).

Art.3.  Încetarea calității de membru al Academiei de Dans Rise Up

Calitatea de membru, sportiv legitimat, instructor, înceteaza prin retragerea persoanei interesate, transfer (în cazul sportivilor) sau prin excludere.

Excluderea se aplică atunci când membrii, sportivii, comit fapte contrare intereselor asociației, care pot aduce prejudicii materiale sau de imagine, comportamentul este necivilizat, se comit abuzuri verbale sau fizice.

De asemenea, excluderea se poate aplica și în cazul în care sportivii refuză sau nu se conformează indicațiilor date de instructori sau antrenori, nu își respectă colegii, instructorii, antrenorii, prin faptele lor cauzează accidente, nu își achită obligațiile financiare, folosesc substanțe interzise sau au o atitudine lipsită de respect față de conducerea A.C.S. ” Rise Up Sibiu “.

Art.4. Activitatea în cadrul Academiei de Dans Rise Up

În timpul ședinței de antrenament se interzic discuțiile care au alt caracter decât cel referitor la activitatea care trebuie desfașurată, iar participanții trebuie să fie atenți și să respecte întocmai indicațiile primite.

De asemenea, indicațiile antrenorilor și instructorilor se vor respecta fără abatere și întârziere, sub sancțiunea excluderii. Părinții sau tutorii legali ai minorilor prezenți la activitatile sportive care vor întrerupe activitățile  cu discuții sau intervenții personale, la adresa antrenorilor sau instructorilor, vor fi rugați să părăsească incinta clubului. În cazul unor abateri repetate ale părinților sau tutorilor, conducerea poate lua decizia excluderii minorului de la activitățile sportive, fie pe o durată limitată, fie definitivă.

Art.5. Accesul la vestiare / în sală

Asociația nu-și asumă răspunderea pentru dispariția lucrurilor de valuare (telefon, bijuterii,bani etc.), lăsate nesupravegheate în sala de așteptare sau vestiar.

Echipamentul adecvat activităților este obligatoriu, precum și încălțămintea. Este interzis accesul în sală, cu încălțăminte de stradă și cu pantofi prevăzuti cu flecuri metalice.

Pentru  a diminua riscurul apatiției unor situații neplăcute ACS Rise Up asigură pentru sportivii săi camera de vestiar cu mobilier prevăzut cu cheie pentru fiecare sportiv.

Fiecare sportiv are obligativitatea de a se asigura că bunurile proprii sunt în siguranță dar și camera de vestiar în ansamblu. ( Vestiarul fiind încuiat pe intreaga durata a antrenamentelor.)

Art.6. Plata abonamentelor:

 • Abonamentele se plătesc în primele 2 antrenamente din lună;
 • În cazul în care sportivul/cursantul începe activitatea la club după ziua 20 ale lunii se plătește jumătate de abonament. Doar cu aprobarea președintelui clubului (dacă numărul de antrenamnete sunt 50% +1 antrenamente se plăteste jumătate de  abonamnet + antrementul/antrenamentele  separate);
 • dacă sportivul/cursantul vine 2-3 ședinte/antrenamente din luna va plăti echivalentul la o ședință (prețul unei ședințe curente din acel an);

Absența la antrenamente este pe propria răspundere. Contravaloarea antrenamentelor/ședințelor neefectuate din abonament, nu se rambursează.

Art.7. Clauze FRDS:

Anual toți membrii sportivi ai Clubului Rise Up (cei înscriși/se vor înscrie în Federația Română de Dans Sportiv) vor plăti urmatoarele cotizații:

 • Cotizații anuale catre FRDS
 • Cotizație sportiv
 • Cotizație membru sportiv al cubului afiliat FRDS
 • Taxe carnet/carduri sportive

Sportivii de performanță sunt obligați să efectueze de două ori pe an tot setul de analize impus de Institutul de Medicină Sportivă.

Regulamentele Federației Române de Dans Sportiv sunt obligatorii pentru toți sportivii de performanță.

Clubul și membrii săi se obligă să respecte principiile prevăzute în Convenția Europeană privind dopajul, violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor.

Art.8. Perechiile competiționale

Perechile competiționale se formează de către antrenor, în scopul obținerii celor mai bune rezultate.

Modificările perechiilor se pot face doar de antrenor pe criteria de categorie  de vârstă și de clasa de dans, fie de evoluție, strict obiectiv și în scopul obținerii rezultatelor personale ale dansatorului/dansatoarei cât și a clubului.

În momentul în care se creează o pereche de dansatori, nu se ține cont de prieteniile dintre copii sau părinți sau alte rude.

Participarea la antrenamentele individuale (private) se face numai cu programare (rezervare) în intervalul orar comunicat de antrenor/instructor.

Art.9. Activitatea de antrenament sportiv

Pentru buna desfășurare a orelor de dans/a antrenamentelor  este recomandat ca:

 • sportivul să aibă îmbracăminte sport de schimb (tricou și panataloni), papuci de schimb (adidași/pantofi de dans), prosop și apă plată 0.5 l – 1 l;
 • sportivii se obligă să respecte regulile elementare de igienă corporală astfel încât să nu fie o sursă de disconfort pentru ceilalți membri ai Clubului;
 • sportivul să ajungă cu 10-15 minute înainte de începerea antrenamentului pentru a avea timp să se schimbe și pregătii pentru antrenament (întârzierea va fi penalizată, condiție fizică, dacă se repetă des va fi penalizat financiar;
 • în timpul antrenamentelor nu se vor folosi telefoanele mobile;
 • părintii/ îsoțitorii își vor astepta sportivii în vestiar, nu pe scări, nu în sală;.
 • este interzisă efectuarea de fotografii și filmarea în interiorul clubului fără acordul conducerii clubului.

 

Art. 10. Dispoziții finale

Clubul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament (regulament sala de dans) și se obligă să aducă la cunoștinta membrilor și clientilor regulamentul în forma actualizată prin afișarea acestuia în interiorul Clubului și prin punerea la dispoziție în formă scrisă, pe site-ul oficial.

Orice sesizări/reclamații/lămuriri/discuții se înaintează conducerii Clubului Rise Up (tel:0746525745, email: vasi.popescu89@yahoo.com)

Regulamentul de ordine interioară (regulament sala de dans) este obligatoriu pentru orice persoană care beneficiază de serviciile clubului, clubul rezervându-și dreptul de a lua orice măsuri juste față de cei care nu il respectă, în conformitate cu prevederile de mai sus.